Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

VD ökar innehavet i Avensia AB (publ)

Avensias VD, Robin Gustafsson, har idag ökat sitt innehav med 300 000 aktier, från 1,7 miljoner till 2,0 miljoner aktier.
Ökningen i Avensia...

09:00 / 23 Oct Avensia Press release

Nytt antal aktier i Avensia AB (publ)

Enligt beslut på bolagsstämma har Avensia genom apportemission ökat antalet utestående aktier till 35 544 379 st.
På årsstämman den 19 maj be...

08:00 / 5 Jul Avensia Press release

InXLs ägarspridning övertecknad

Intresset för InXL Innovation ABs (publ) ägarspridning har varit mycket stort och ägarspridningen övertecknades kraftigt. InXL har mer än dubblera...

09:44 / 30 Mar Avensia Press release

Ägarspridning i InXL innovation AB

I syfte att öka antalet aktieägare i InXL innovation AB (publ) och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet, kommer InXL i samarb...

11:07 / 12 Mar Avensia Press release