Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia vässar Procurators e-handelssajt - 30 000 artiklar via ny och mer personaliserad sajt för kunderna

10:37 / 7 June 2013 Avensia Press release


Avensia, Nordens största e-handelsleverantör, bygger ny e-handelslösning åt
Procurator, Sveriges ledande grossistföretag för personlig skyddsutrustning,
hygienprodukter, lokalvård, servering, kontorsartiklar och emballage. E
-handelssajten omfattar över 30 000 artiklar och inkluderar även kundspecifika
inköpsportaler med skräddarsytt innehåll för kunderna. På den nya sajten kan
kunderna förses med automatiska köpråd.
Procurator har en omfattande e-handelslösning redan idag, med ett stort
sortiment riktat till en stor kundgrupp i Norden och Polen.

- Vi ska bli bäst i branschen och tillsammans med Avensia bygger vi nu en ny
sajt som skapar mycket effektivare möjligheter till vidareutveckling och
samtidigt mindre intern administration, säger Christoffer Ekelund, CIO på
Procurator. Vår befintliga e-handelssajt är föråldrad, tungrodd och medger inte
att vi kan hjälpa våra kunder fullt ut på det sätt vi vill.

Procurator utvärderade flera olika leverantörer, men valet föll till slut på
Avensia som kunde uppvisa flera tidigare framgångsrika e-handelsprojekt, till
exempel Kjell.com som har uppvisat en ökning av köpen online med 54% efter att
de har lanserat en e-handelslösning byggd av Avensia.

- Avensias kompetens och ambitionsnivå imponerade starkt på oss liksom att
Avensias tidigare kunder framstår som extremt nöjda, vilket innebär en extra
trygghet när vi nu satsar stort och långsiktigt, fortsätter Christoffer Ekelund.
Avensia har också ett unikt kunnande inom relevans och personalisering vilket är
viktigt för oss då kunderna via den nya sajten ska kunna få råd om vilka
produkter i vår gedigna produktkatalog de ska välja för olika ändamål.

Affären är en av de större hittills i år för Avensia.

- Avensia har nu genom flera affärer visat på att vi har blivit något av
experter på att dra nytta av vår kompetens inom e-handel för B2C och överföra
denna till B2B-företag, säger Jörgen Bertilsson, vVD på Avensia. Att integrera
relevans i våra lösningar för att maximera kundupplevelse och konvertering är
något vi arbetat med i flera år och har djup kompetens kring.

* * *

För mer information, kontakta:

Jörgen Bertilsson, vVD Avensia, +46 709-681000 eller epost
jorgen.bertilsson@avensia.se

Per Wargéus, VD InXl innovation AB, +46 707-318908 eller epost
per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag.
Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en
design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e
-handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av
utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster,
som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Mashie AB erbjuder ett
tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och
storhushåll. Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter
inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg
och Stockholm. InXL innovation AB är listat på First North Premier under namnet
AVEN. Läs mer på www.inxl.se. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till
InXL Innovation, för mer information 08-503 015 70 eller www.mangold.se.

Procurator har ett av Nordens bredaste sortiment av produkter som behövs varje
arbetsdag. För att underlätta för våra kunder har vi delat in våra produkter i
fyra olika områden. Inom varje produktområde - kläder & skydd, hygien & städ,
emballage & kontor och restaurang & servering hittar du ledande varumärken
inklusive våra egna. I vår webbutik hittar du över 30.000 artiklar.

Procurators kunskap och erfarenhet visar vägen mot målet. Med stöd av vårt
omfattande sortiment och metodiska arbetssätt, The Procurator Process™, har vi
rätt verktyg för att kunna erbjuda våra kunder effektiva lösningar på vardagens
problem. Vi har hjälpt många ledande företag över hela Norden så vi vågar påstå
att vi har varit med förr och att det märks. Procuratorkoncernen omsätter 1,2
miljard SEK. Läs mer om oss på www.procurator.net