Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport InXL innovation AB (Publ) januari - september 2013

12:02 / 22 October 2013 Avensia Press release


Fortsatt god tillväxt och lönsamhet
Nyckeltal juli - september 2013

Omsättning                 18,9 (14,1) MKR         Rörelsemarginal      15,9
(12,5) procent

Rörelseresultat           3,0 (1,8) MKR             Kassaflöde
-0,6 (-0,9) MKR

Resultat efter skatt     3,0 (1,7) MKR             Vinst per aktie          0,09
(0,05) SEK

Nyckeltal januari - september 2013

Omsättning                 55,7 (46,0) MKR         Rörelsemarginal      8,8
(6,0) procent

Rörelseresultat           4,9 (2,8) MKR             Kassaflöde
0,5 (0,0) MKR

Resultat efter skatt     4,8 (2,6) MKR             Vinst per aktie          0,14
(0,08) SEK

VD:s KOMMENTARER

  · Den starka utvecklingen för koncernen har fortsatt i det tredje kvartalet
med ett rörelseresultat på 3 MKR (1,8), vilket ger en rörelsemarginal på 15,9 %
(12,5). En god utveckling för koncernens samtliga dotterbolag bidrog till en
omsättning på 18,9 (14,1) MKR, vilket motsvarar en tillväxt på 34 %. Starkast
tillväxt under kvartalet visar Avensia med 44 % jämfört med föregående år. Även
Grade och Mashie visar god tillväxt på 25 % respektive 23 %. Ur ett
resultatperspektiv är det främst glädjande att se att Grade i kvartalet
levererar lönsamhet och uppvisar en rörelsemarginal på 20 %. Efter många års
hårt arbete ser vi nu resultatet av vår fokusering kring vårt erbjudande inom
produkt- och tjänsteutveckling.

  · Vi upplever marknadssituationen som god, med en fortsatt snabb teknisk
utveckling och ett stort behov av förändring hos våra kunder. Detta leder till
nya affärsmöjligheter för alla bolagen inom InXL. Vi ser också att vår
koncernstruktur med fokuserade operativa dotterbolag gör att vi snabbt kan agera
på förändringar i marknaden. Det skapar utrymme att göra nya satsningar,
samtidigt som vi effektiviserar och justerar organisationen. Vi börjar även
följa några av våra större kunder ut på en internationell marknad. Vi har även
beslutat att etablera oss med ett dotterbolag inom Avensia i Danmark.

  · Som jag skrev i förra kvartalsrapporten är jag fortsatt ödmjuk införa
koncernens kommande utmaningar. Samtidigt är jag väldigt stolt över mina
medarbetare som jag tycker är i världsklass. De har förmågan att sätta kunden
först och förstå deras verksamhet för att skapa de bästa lösningar som går att
göra med dagens teknik. Ett bevis på detta är att så många välkända bolag väljer
oss som leverantör för sina verksamhetskritiska lösningar. Tillsammans med våra
kunder och efterhand som vi stärker oss finansiellt har vi stora möjligheter att
flytta fram våra positioner.

För ytterligare information, kontakta: Per Wargéus, VD Tfn: 0707-31 89  08
per.wargeus@inxl.se

Show as PDF