Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia innovation AB (Publ) jan - mars 2012

14:50 / 9 May 2012 Avensia Press release


Konsolidering och tillväxt

Januari  - mars 2012
 * Omsättningen uppgick till 15,2 MKR (14,8 MKR)
 * Rörelseresultatet uppgick till 0,4 MKR (1,6 MKR)
 * Resultat efter skatt uppgick till 0,3 MKR (1,5MKR)
 * Kassaflödet under perioden uppgick till 2,5 MKR (0,7 MKR)
 * Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (0,04SEK)VD:s kommentarer
 * Både Mashie och Grade visar en tillväxt på ca 30% under kvartalet. Vi kan
  också konstatera att båda dessa bolag ökar sina licensintäkter vilket gör
  att bolagens marginaler på rörelsenivå har förstärkts under Q1. Vi kan
  samtidigt konstatera att vi lönsamhetsmässigt har en bit kvar vad avser
  Grade innan vi är nöjda, men vi ser nu att vi troligtvis går mot ett slut
  gällande den följd av år som bolaget genererat väsentliga förluster.

 * Dotterbolaget Avensia har efter förra årets kraftiga expansion om nästan
  50% haft ett kvartal av konsolidering. Omsättningen sjönk med 12% och
  lönsamheten försämrades. Avensia har haft uppdrag som avslutats under
  kvartalet och övergången till nya projekt har i vissa fall fördröjts till
  följd av en större försiktighet i marknaden vad gäller beställningar. Vi kan
  dock konstatera att vi tar stora order från mycket renommerade kunder -
  bl.a. fick vi Intersport under kvartalet - och vi har en stark "pipeline"
  för att återvända till tillväxt och en stärkt lönsamhet.
 * Avslutningsvis är det också glädjande att konstatera att koncernens starka
  fokus på kassaflöde håller i sig. Vi har ett kassaflöde på 2,5 MSEK för
  perioden trots den lägre lönsamheten jämfört med 2011 vilket ger en trygghet
  att fokuserat jobba vidare mot fortsatt utveckling av koncernen.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
 * Styrelsen antog en utdelningspolicy den 2:e april och föreslog samtidigt
  årets bolagsstämma i Avensia innovation att fatta beslut om en utdelning på
  3 öre per aktie för 2011.

 * Dustin väljer Avensia Commerce Server som teknisk plattform för sin nästa
  generations ehandelssajt.


För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Show as PDF