Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia bygger ny webb-handelsplats åt Slöjd-Detaljer

13:26 / 2 October 2012 Avensia Press release


Avensia har fått förtroendet att bygga en helt ny webb-handelsplats åt Slöjd-
Detaljer -Sveriges ledande leverantör till skolslöjden. Efter noga övervägande
av alternativ föll Slöjd-Detaljers strategiska val av e-handelsplattform på
Avensias e-handelsramverk, Avensia Commerce Server.

"Vi fick stort förtroende för Avensias kompetens redan från början och vi ser
fram emot ett nära och långsiktigt samarbete med dem framöver. Avensias e-
handelslösning är precis rätt kostym att växa i för oss.", säger Marianne Medin,
VD Slöjd-Detaljer.

Upprinnelsen till beslutet var en, av Avensia, mycket väl genomförd Flygning. En
flygning är ett koncept där Avensias e-handelsexperter under en heldagsworkshop
ger strategisk rådgivning till en e-handlare. Under Flygningen genomför Avensia
en snabb och effektiv genomlysning av e-handlarens verksamhet och bidrar med
kunskap och idéer utifrån sin breda e-handelskompetens. Målsättningen är att ge
e-handlaren ett helikopterperspektiv över sin e-handelsverksamhet och därmed
underlätta strategiska beslut inför framtiden.

"Bakom varje välfungerande e-handelsplats finns det en väl genomarbetad
strategi. Det är viktigt att tänka rätt och att tänka hela vägen. På en Flygning
hjälper vi kunden att hitta det där lilla extra som skapar förutsättningar för
en lönsam tillväxt", förklarar Robin Gustafsson, VD på Avensia.

Lansering av Slöjd-Detaljers nya webbhandelsplats är planerad till början av
2013, vilket förstås är glädjande nyheter för alla kunder.

                   * * *

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD Avensia innovation AB, mobil: +46 707-318908 eller epost
per.wargeus@inxl.se

Robin Gustafsson, VD Avensia AB, mobil: +46- 736-606082 eller epost
robin.gustafsson@avensia.se


Slöjd-Detaljer AB startades 1960 av Dan och Margit Medin med den huvudsakliga
inriktningen att förse skolor med förbrukningsmaterial för
träslöjdsundervisningen. Slöjd-Detaljer arbetade enbart med försäljning till
skolslöjden under många år och än idag är skolor en av de viktigaste
kundgrupperna. Sortimentet består idag av ca 8 000 produkter och är i stort sett
heltäckande för skolans kreativa ämnen, hobby- och proffshantverkare, samt för
den som pysslar på sin fritid för sitt eget nöjes skull. 2011 omsatte Slöjd-
Detaljer 72 miljoner kronor.

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag.
Avensia AB  är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en
design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-
handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av
utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster,
som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Mashie AB erbjuder ett
tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och
storhushåll. Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter
inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg
och Stockholm. InXL innovation AB är listat på First North Premier under namnet
AVEN. Läs mer på www.avensiainnovation.com. Mangold Fondkommission är Certified
Adviser till InXL Innovation, för mer information 08-503 015 70 eller
www.mangold.se.