Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia innovation AB (Publ) jan - juni 2011

10:33 / 21 July 2011 Avensia Press release


Fortsatt stark tillväxt av omsättning och vinst

      · Omsättningen för kvartal 2 ökade med 44% och uppgick till 16,8 MKR
(11,7). För första halvåret uppgick omsättningen till 31,6 MKR (21,9), vilket
motsvarar en ökning på 45%.

      · Rörelseresultatet för kvartal 2 uppgick till 1,1 MKR (-2,3) och för
första halvåret till 2,7 MKR (-3,7).

      · Resultat efter skatt för kvartal 2 uppgick till 1,1 MKR (-2,9) och för
första halvåret till 2,5 MKR (-4,4).

      · Resultat per aktie för kvartal 2 uppgick till 0,03 SEK (-0,09) och för
första halvåret till 0,07 SEK (-0,13).

      · Ett antal nya stora kunder väljer Avensia Commerce för sina e-
handelssajter.


VD:s kommentarer

Det är glädjande att se att omsättningstillväxten och resultatförbättringarna
fortsätter. Även den organiska tillväxten fortsätter och antalet anställda
uppgår nu till mer än 70 personer, vilket är det högsta antalet i koncernens
historia. Även omsättningen är den högsta i koncernens historia, mätt på ett
enskilt kvartal.

Under kvartalet har vi tecknat ett stort antal nya kundkontrakt inom alla
dotterbolag. De största omsättningsmässigt finns inom Avensia, men vi ser även
att avtalen blir större inom Grade och Mashie. Generellt sett finns fler
förfrågningsunderlag ute på marknaden nu än på länge. Efterfrågan är fortsatt
god, men med en stor konkurrens.

Avensia har lyckats få ett antal nya kunder inom framförallt e-handel. Avtalen
är av större karaktär och de kommer att belägga vår befintliga personal i
princip året ut. Vi har förändrat vår affärsmodell, så att vi delar på risken
och möjligheterna med kunden i utfallet av våra projekt. Samtidigt som vår
projekt- och utvecklingsmodell har förbättrats, ger det oss en ökad kontroll och
lönsamhet.

Grade har sett över sin organisation och affärsmodell, men vi är inte riktigt
nöjda med utfallet ännu. Detta påverkar också vår rörelsemarginal under Q2 (7%),
 som är lägre än i Q1 (11%). Vi ser att effekterna av förändringarna börjar
komma. Framförallt är det affärer inom kursproduktion som måste öka.

Mashie ökar stadigt sina licensintäkter på löpande avtal och har även genomfört
en del kundspecifika utvecklingsuppdrag. Under kvartalet har vi också startat
upp ett projekt för att undersöka vilka nya geografiska marknader som vår
produkt kan fungera inom.

Vi satsar nu aktivt på att stärka våra varumärken genom partnerskap,
kundaktiviteter, hemsidor och att arbeta med sociala medier. Det är en
långsiktig strategi, där vi vill förtydliga vårt budskap och skapa ett större
intresse för oss som bolag.

Precis som föregående rapport har jag tillförsikt för framtiden och min
bedömning för 2011 är att verksamheten kommer att fortsätta utvecklas i rätt
riktning. Våra medarbetare har gjort en fantastisk insats och jag hoppas alla
kommer tillbaks från sina sommarsemestrar med laddade batterier inför en
spännande höst.

För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Show as PDF