Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

CORRECTION - Delårsrapport Avensia innovation AB (Publ) jan - sept 2011

16:34 / 21 October 2011 Avensia Press release


Ett starkt tredje kvartal

· Omsättningen för kvartal 3 ökade med 42 % och uppgick till 13,2 MKR (9,3). För
årets första nio månader uppgick omsättningen till 44,8 MKR (31,1), vilket
motsvarar en ökning på 44 %

· Rörelseresultatet för kvartal 3 uppgick till 1,1 MKR (0,1), årets första nio
månader till 3,8 MKR  (-3,6)

· Resultat efter skatt för kvartal 3 uppgick till 1,0 MKR (0,1), årets första
nio månader till 3,5 MKR (-4,3)

· Resultat per aktie för kvartal 3 uppgick till 0,03 SEK (0,0), årets första nio
månader till 0,10 SEK (-0,13)

· Menigo och Order Hemelektronik väljer Avensia för sina e-handelssatsningar

· Stark resultatförbättring i Grade som har fått flera nya order på
kursproduktioner och på utbildningssystemet LUVIT

VD:s kommentarer

Det tredje kvartalet präglades av en fortsatt god orderingång för samtliga
verksamheter i koncernen. Marknadsläget har till stor del varit  oförändrat mot
föregående kvartal, samtidigt som kvartalet allmänt har präglats av
makroekonomisk oro för utvecklingen av konjunkturen och den finansiella
marknaden.

Tillväxten under kvartalet uppgick till 42 procent och är historiskt fortsatt
mycket hög. Vi har en stor andel intäkter från befintliga kunder, både
merförsäljning och långa avtal för produkter, tjänster, support och
uppgraderingar. Dessa kunder är en bra bas för koncernens fortsatta expansion.
Vi ser samtidigt att arbetet med tydligare fokusering av vårt erbjudande i
dotterbolagen gör att fler nya kunder väljer våra produkter och tjänster.

Avensia fortsätter sina framgångar och har under kvartalet fått order från både
befintliga och nya kunder, som exempel: Assessio, Nimab, Odd Molly, Design
Online, Menigo, Order Hemelektronik och Dreamwork. För att möta kundernas
efterfrågan stärker vi upp med personal på samtliga orter i Lund, Helsingborg
och Stockholm.

Resultatet för Grade har förbättrats jämfört med föregående år och om man
bortser från avskrivningar av de aktiverade utvecklingskostnaderna genererar
bolaget ett positivt resultat under kvartalet. Ett antal aktiviteter är
genomförda, där vi bland annat har fokuserat på att ta in fler affärer kring
kursproduktion. Det har medfört att tagna orders och affärer som är nära avslut
är större än vad vi har upplevt tidigare. Vi har också riktat in vårt erbjudande
för vårt utbildingssystem LUVIT mot specifika målgrupper och ser att vi har en
utmärkt produkt för dessa.

Mashie ökar stadigt sina licensintäkter på löpande avtal och under kvartalet har
Kristianstad, Kungsbacka, Uppsala och Lycksele kommun valt vårt system. Under
kvartalet har vi lanserat Mashie Mobilapp för matsedelspresentation, där
användaren direkt kan se dagens meny i sin iPhone, iPad eller Androidtelefon.

Utsikterna för konjunkturen är idag mer negativa, jämfört med vid föregående
rapporttillfälle och det gör också att osäkerheten framöver blir större. Totalt
sett är vi mycket nöjda med utvecklingen under räkenskapsåret, som hittills har
gett väsentligt förbättrad omsättning och resultat.

För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk: