Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Ny tf VD i Grade AB

14:51 / 28 June 2010 Avensia Press release


Rickard Nygren tar över som ny tf VD för dotterbolaget Grade AB från och med 28
juni. Tidigare VD Magnus Jönsson kommer att fokusera på affärsutveckling,
marknadsföring och försäljning.   -      "Det känns bra att lämna över stafettpinnen och att framledes kunna
fokusera på de delar av verksamheten som jag brinner för. Rickard kommer inte
bara att tillföra värdefulla kunskaper och erfarenheter utan även en betydande
ny kraft och energi. En klockren rekrytering för Grade", säger Magnus Jönsson

Rickard Nygren kommer närmast från dotterföretaget Avensia AB, där han har
arbetat som projektsamordnare och Innovation Manager.

   -      "Det känns jättespännande och roligt att dels få möjlighet att arbeta
inom ett nytt område, dels att mina erfarenheter från produktutveckling och
innovation kan komma till användning i ett nytt sammanhang. Jag upplever Grade
som ett mycket intressant företag som ligger i en stor utvecklings- och
förändringsfas, där det gäller att ta tillvara och utveckla vår bredd inom
e-learning och förpacka det attraktivt för marknaden. Det passar mig bra
eftersom jag är en person som gillar att titta på helheten, se framåt och att ta
tag i utmaningar tillsammans med andra människor", säger Rickard Nygren

                   * * *
             För mer information, kontakta:
      Per Wargéus, VD Avensia innovation AB, mobil: 0707-318908
  Lars-Erik Nilsson, Ordförande Avensia innovation AB, mobil: 0734-439890

               Om Avensia innovation
 Avensia Innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre affärsområden -
 Produktion & Logistik, Beslutstöd & Information och e-Commerce. Vi bidrar med
   högsta kompetens i teknikens framkant med fokus på Microsoft-baserade
 informationslösningar. Vi arbetar gärna från förstudie till färdig produkt-
  eller projektleverans. Alltid nära kunden och med användarnyttan i fokus.

Avensia innovation har två dotterföretag med egna framgångsrika produkter.
Mashie AB har en produkt för kostplanering och alla produkter för e-Learning
finns samlade i Grade AB. Sedan juni 2000 handlas Avensia innovations aktier på
First North Premier vid Stockholmsbörsen under beteckningen AVEN. Läs mer på
www.avensia.se.  Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Avensia
Innovation, för mer information 08-503 015 70 eller www.mangold.se.

Om Grade
Grade erbjuder kompletta e-learninglösningar i form av utbildnings­systemet
LUVIT, författar­verktyget Composer Interactive, utvärderingsverktyget
eValuation och en mängd stödjande konsulttjänster (som t. ex. utveckling av
skräddarsydda utbildningar) till företag, myndigheter och utbildningsinstitut.
Med lång historik, kontor i Lund och Stock­holm och kunder i ett flertal länder
tillhör Grade de mer väletablerade e-learning­bolagen i Norden. För mer
information besök gärnawww.grade.com