Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia innovation AB (Publ) jan - mars 2010

15:47 / 6 May 2010 Avensia Press release


En avvaktande marknad

·         Omsättningen för kvartal 1 uppgick till 10,2 MKR (10,7)

·         Rörelseresultatet för kvartal 1 uppgick till -1,4 MKR (0,3)

·         Resultat efter skatt för kvartal 1 uppgick till -1,4 MKR (0,4)

·         Resultat per aktie för kvartal 1 uppgick till -0,04 SEK (0,01)

·         Sodexo väljer Mashie för sin produktion i storkök

·         Microsoft Gold Certified partner inom fyra kompetensområden


För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Show as PDF