Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Bokslutskommuniké Avensia innovation AB (publ) januari - december 2010

15:47 / 19 February 2010 Avensia Press release


2009 - Ett utmanande och utvecklande år


·         Omsättningen för kvartal 4 uppgick till 10,0 MKR (10,2) för koncernen
och för året till 39,8 MKR (43,5)


·         Rörelseresultatet för kvartal 4 uppgick till -2,2 MKR (-1,0) för
koncernen och för året till -1,8 MKR (0,4)


·         Resultat efter skatt för kvartal 4 uppgick till -2,1 MKR (-0,9) för
koncernen och för året till -1,6 MKR (0,5)


·         Resultat per aktie för kvartal 4 uppgick till -0,06 SEK (-0,03) för
koncernen och för året till -0,05 SEK (0,01)


·         Odd Molly och Bemz väljer Avensia för utveckla sin nästa generations
e-handelsplattform·         Fazer Amica väljer Mashie som sitt stöd för kostproduktion


·         Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas för 2009

För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande
länk:

Show as PDF