Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia innovation ABs (publ) bestrider stämning

15:25 / 13 May 2008 Avensia Press release


Avensia har av Sven Fehrm stämts inför Lunds Tingsrätt. Sven Fehrm
stämmer Avensia med påståendet att Avensia under 4 års tid har
betalat för lite hyra i den fastighet som fd LUVIT har hyrt på Magle
Stora kyrkogata. Sven Fehrm vill för detta ha retroaktiv hyra plus
räntekompensation totalt uppgående till 1,3 miljoner kronor.

Avensia bestrider stämningen från Sven Fehrm. Det har under
tidsperioden funnits en muntlig överenskommelse att hyran skulle vara
lägre än vad som stipulerats enligt avtal. Detta har bl.a. tagit sig
uttryck i att de fakturor som kommit från Sven Fehrm har varit på de
lägre beloppen i överensstämmelse med den muntliga överenskommelse
som enligt Avensia förelegat.

Avensia kommer att bestrida samtliga krav från Sven Fehrm.

                * * *


För mer information, kontakta:
Per Wargéus

VD, Avensia innovation AB
Tfn: +46 707 318908


Om Avensia innovation
Avensia Innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre
affärsområden  -   Produktutveckling,   Systemlösningar   och
Kompetensförstärkning. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens
framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar och
inbyggda system. Vi arbetar gärna från förstudie till färdig produkt-
eller projektleverans. Alltid nära kunden och med användarnyttan i
fokus. Bland kunderna finns ABB, Alfa Laval, Boehringer Ingelheim
GmbH, TetraPak, TeliaSonera  och en rad  av världens  ledande
universitet. Företaget bildades 1998 i Lund, Sverige, och agerar idag
i huvudsak på den europeiska marknaden. Sedan juni 2000 handlas
Avensia innovations aktier på First North vid Stockholmsbörsen under
beteckningen AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommission
är Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer information
08-503 015 70 eller www.mangold.se.