Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Universitetet La Salle i Madrid väljer LUVIT

08:30 / 7 March 2008 Avensia Press release


Avensia har fått förtroendet att leverera sitt e-Learning system,
LUVIT Learning Center till La Salle. Luvit kommer att användas som
utbildningsplattform för deras studenter med start i Madrid.

La Salle är en organisation med mer än tre hundra års erfarenhet av
utbildning. La Salle har startat mer än tusen utbildningscenters i
åttitvå olika länder över hela världen och av dessa är sjuttiofyra
universitet. Centro Superior de Estudios Universitarios i Madrid har
mer än femtio års erfarenhet av utbildning och arbetar aktivt med att
skapa utbildningsprogram som garanterar kvalitet. De ser samarbeten
med andra nationaliter som en viktig framgångsfaktor och är
innovativa i sina val av utbildningsmiljöer.


-    Vi valde LUVIT efter utvärdering av ett antal stora
internationella system. LUVIT är bra på att hantera många användare
på flera olika språk, det är flexibelt och bygger på den senaste
teknologin från Microsoft. Samtidigt som man på ett enkelt sätt kan
följa upp och kvalitetssäkra utbildningsresultatet, säger Carlos
Navarro, IT-chef La Salle Campus Madrid

-    Vi ser en stor potential i denna affär, dels för att La Salle
är en organisation som satsar mycket på nya innovativa lärmiljöer och
dels agerar universitet i Madrid som referens för övriga
utbildningscenters , säger Per Wargéus, VD för Avensia innovation. Vi
har tillsammans med vår lokala partner i Madrid, Martin Bastmark på
Aranea, under en tid arbetat fram en bra lösning som vi hoppas kunna
ta ut till La Salle's övriga utbildningscenters.

Avtalet löper över ett par år och förutom licenser och tjänster kring
LUVIT Learning Center ingår det även drift hos Avensias's
dotterföretag Avinova.

                * * *

För mer information, kontakta:
Carlos Navarro
La Salle Campus Madrid
Tfn: +34 622 039719

Martin Bastmark
VD, Aranea
Tfn: +34 622 516945

Per Wargéus

VD, Avensia innovation AB
Tfn: +46 707
318908
Om Avensia innovation
Avensia Innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre
affärsområden  -   Produktutveckling,   Systemlösningar   och
Kompetensförstärkning. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens
framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar och
inbyggda system. Vi arbetar gärna från förstudie till färdig produkt-
eller projektleverans. Alltid nära kunden och med användarnyttan i
fokus. Bland kunderna finns ABB, Alfa Laval, Boehringer Ingelheim
GmbH, TetraPak, TeliaSonera  och en rad  av världens  ledande
universitet. Företaget bildades 1998 i Lund, Sverige, och agerar idag
i huvudsak på den europeiska marknaden. Sedan juni 2000 handlas
Avensia innovations aktier på First North vid Stockholmsbörsen under
beteckningen AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommission
är Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer information
08-503 015 70 eller www.mangold.se.