Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Servera erbjuder webbaserad köksplanering via Avensias produkt Mashie

10:00 / 10 March 2008 Avensia Press release


Avensia innovations dotterföretag Mashie AB och Servera R&S AB har
tecknat avtal om samarbete kring det internetbaserade
verksamhetssystemet för restauranger och storkök, kallat Mashie.

Servera är en av Sveriges ledande restauranggrossister som erbjuder
restauranger och storkök i hela Sverige såväl livsmedel som
frysvaror, drycker, utrustning, papper, hygien- och
rengöringsartiklar.

Mashie är ett tidsbesparande planerings- och kalkyleringsprogram för
restauranger och storkök som ger användaren kontroll över
råvarukostnader, en tillförlitlig näringsberäkning, enkla
beställningsrutiner, ekonomiska underlag, värdefull statistik och
mycket mer.

Att Servera valt Mashie som samarbetspartner beror, utöver det faktum
att programvaran är funktionell, på två saker. Dels är det ett
konkurrensneutralt system som ger användaren möjlighet att ta in
flera leverantörer i systemet och dels är det en webbaserad lösning
som inte kräver installation av programvara utöver en enkel
internetuppkoppling.

Samarbetet ger Serveras kunder ett förmånligt avtal med Mashie för
användning av webbprogrammet."Genom att erbjuda det Internet-baserade
Mashie-systemet till våra 
kunder har vi helt andra möjligheter än tidigare att hjälpa kunderna
att effektivisera sina verksamheter, från planering och
näringsberäkning av matsedlar till varubeställning och inventering",
säger Göran Matz, IT-direktör på Servera."Vi ser en fantastisk möjlighet i
samarbetet med Servera, där vi kan 
erbjuda Mashie till Serveras befintliga och nya kunder, men där vi
också får en mycket kompetent diskussionspartner för att
vidareutveckla Mashie-systemet för restaurangbranschen", säger Sture
Ternström, vVD på Mashie.

* * *

För mer information, kontakta:

Sture Ternström
vVD, Mashie AB
Tfn: 0736 - 60 60 80

Göran Matz
IT-direktör, Servera R&S AB
Tfn: 08-672 84 40

Om Avensia innovation
Avensia Innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre
affärsområden  -   Produktutveckling,   Systemlösningar   och
Kompetensförstärkning. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens
framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar och
inbyggda system. Vi arbetar gärna från förstudie till färdig produkt-
eller projektleverans. Alltid nära kunden och med användarnyttan i
fokus. Bland kunderna finns ABB, Alfa Laval, Boehringer Ingelheim
GmbH, TetraPak, TeliaSonera  och en rad  av världens  ledande
universitet. Företaget bildades 1998 i Lund, Sverige, och agerar idag
i huvudsak på den europeiska marknaden. Sedan juni 2000 handlas
Avensia innovations aktier på First North vid Stockholmsbörsen under
beteckningen AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommission
är Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer information
08-503 015 70 eller www.mangold.se.