Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Bokslutskommuniké Avensia Innovation AB (publ) (fd LUVIT) januari - december 2007

08:57 / 12 February 2008 Avensia Press release


* Omsättningen för koncernen under kvartal 4 2007 uppgick till 11,3
  MKR och totalt sedan koncernen bildades 1 april till 31,3 MKR.
  Omsättningen under kvartal 4 i moderbolaget uppgick till 1,9 MKR
  (2,1) och under helåret till 10,7 MKR (10,1).
 * Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -1,4 MKR under
  kvartal 4 2007 och totalt sedan koncernen bildades 1 april till
  -1,5 MKR. Rörelseresultatet under kvartal 4 i moderbolaget
  uppgick till -1,7 MKR (-0,5) och under helåret till -2,1 MKR
  (-3,0).
 * Kostnder för omstruktureringsåtgärder uppgick under året till ca
  1,5 MKR.
 * Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -1,5 MKR under
  kvartal 4 2007 och totalt sedan koncernen bildades 1 april till
  -2,0 MKR. Resultat efter skatt under kvartal 4 i moderbolaget
  uppgick till -1,7 MKR (-0,5) och under helåret till -2,3 MKR
  (-3,4).
 * Resultat per aktie för koncernen uppgick till -0,04 SEK under
  kvartal 4 2007 och totalt sedan koncernen bildades 1 april till
  -0,06 SEK. Resultat per aktie under kvartal 4 i moderbolaget
  uppgick till -0,05 SEK (-0,10) och under helåret till -0,09 SEK
  (-0,65).
 * Under december har nya avtal för 2008 uppgående till 10 MKR
  tecknats.För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Kamilla Hassander, Ekonomichef
Tfn: 046-540 56 47
kamilla.hassander@avensia.seHela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Show as PDF