Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Kommuniké AVENSIA INNOVATION AB (publ)

14:13 / 31 January 2008 Avensia Press release


Extra bolagsstämma i Avensia Innovation AB (publ) har idag den 31
januari 2008, beslutat om emission av teckningsoptioner med rätt till
nyteckning av aktier. Genom beslutet kan bolagets aktiekapital komma
att ökas med högst 202 042,35 kronor genom utgivande av högst 1 346
949 teckningsoptioner. Förvärv av teckningsoptionerna sker till
marknadsvärdet, baserat på aktiens genomsnittskurs under den 28
januari 2008 till den 27 februari 2008. Envar teckningsoption medför
rätt till nyteckning av en aktie till en teckningskurs uppgående till
2,60 kronor under perioden den 3 januari 2011 till den 31 januari
2011. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, anställda i bolaget.
                * * *
För mer information, kontakta:
Per Wargéus
VD Avensia innovation AB
Tfn: 070 - 731 89 08
Om Avensia innovation
Avensia Innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre
affärsområden  -   Produktutveckling,   Systemlösningar   och
Kompetensförstärkning. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens
framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar och
inbyggda system. Vi arbetar gärna från förstudie till färdig produkt-
eller projektleverans. Alltid nära kunden och med användarnyttan i
fokus. Bland kunderna finns ABB, Alfa Laval, Boehringer Ingelheim
GmbH, Tetra Pak, TeliaSonera och en rad av världens  ledande
universitet. Företaget bildades 1998 i Lund, Sverige, och agerar idag
i huvudsak på den europeiska marknaden. Sedan juni 2000 handlas
Avensia innovations aktier på First North vid Stockholmsbörsen under
beteckningen AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommission
är Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer information
08-503 015 70 eller www.mangold.se.