Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia innovation tecknar avsiktsförklaring om förvärv

09:03 / 22 January 2008 Avensia Press release


Avensia innovation AB (publ.) har idag skrivit en avsiktsförklaring
avseende förvärv av ett bolag i Stockholm inom e-Learning.

Om transaktionen slutförs är likvid för förvärvet tänkt att i
huvudsak ske med aktier i Avensia. Ägarna till bolaget kommer efter
eventuellt genomfört förvärv att äga ca 1,3% av aktierna i Avensia.

Avensia har idag med sin produkt LUVIT en kraftfull plattform för att
hantera individer,
kompetensprofiler, kompetensutveckling och kursadministration, samt
utveckla och underhålla nätbaserade utbildningar. Produkten LUVIT
kommer, vid en genomförd transaktion, att tillföras ett kompetent
verktyg för att skapa innehåll och utbildningar. Vidare har bolagets
personal mångårig erfarenhet att göra kundanpassade utbildningar och
vi får också en lokalisering för att kunna bearbeta marknaden i
Stockholm.

Det förvärvade bolaget beräknas 2008 att omsätta ca 5 MSEK med god
lönsamhet.

Det är styrelsens uppfattning att verksamheten har goda
förutsättningar att utvecklas
positivt framöver med en ökad omsättning och lönsamhet som följd.

Diskussionen mellan parterna beräknas vara slutförd under första
kvartalet 2008.

                * * *
För mer information, kontakta:
Per Wargéus
VD Avensia innovation AB
Tfn: 070 - 731 89 08
Om Avensia innovation
Avensia innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre
affärsområden  -   Produktutveckling,   Systemlösningar   och
Kompetensförstärkning. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens
framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar och
inbyggda system. Vi arbetar gärna från förstudie till färdig produkt-
eller projektleverans. Alltid nära kunden och med användarnyttan i
fokus. Bland kunderna finns ABB, Alfa Laval, Boehringer Ingelheim
GmbH, Tetra Pak, TeliaSonera och en rad av världens  ledande
universitet. Företaget bildades 1998 i Lund, Sverige, och agerar idag
i huvudsak på den europeiska marknaden. Sedan juni 2000 handlas
Avensia innovations aktier på First North vid Stockholmsbörsen under
beteckningen AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommission
är Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer information
08-503 015 70 eller www.mangold.se.