Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia Innovation AB (publ) (fd LUVIT) januari - mars 2007

15:11 / 2 May 2007 Avensia Press release


* Omsättningen under kvartal 1 2007 uppgick till 3,6 MKR (3,2)
 * Rörelsens kostnader uppgick till 3,2 MKR (3,8) under kvartal 1
  2007
 * Resultat efter skatt för kvartal 1 2007 uppgick till 0,4 MKR
  (-0,2)
 * Resultat per aktie uppgick till 0,08 SEK (-0,03) under kvartal 1
  2007
 * En extra bolagsstämma den 21 mars beslutade om apportemission med
  syfte att
 * förvärva två bolag inom IT-sektorn, INXL media AB och Avensia AB
 * I samband med att förvärven genomfördes den 1 april bytte bolaget
  namn från
 * LUVIT AB till Avensia Innovation AB


För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se
Kamilla Hassander, Ekonomichef
Tfn: 046-10 12 21
kamilla.hassander@avensia.se


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Show as PDF