Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Arise publicerar årsredovisning för 2022

15:00 / 30 March 2023 Arise Press release

Arise AB:s svenska version av årsredovisning för verksamhetsåret 2022 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.arise.se. En engelsk översättning av årsredovisningen beräknas publiceras på hemsidan i början av april.

Tryckt version kommer att finnas tillgänglig i mitten av april och kan beställas via info@arise.se.

Den Svenska årsredovisningen finns även att tillgå på hemsidan i European Single Electronic Format (ESEF).

  

Halmstad den 30 Mars 2023

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Erik Eriksson, CEO Arise AB, +46 702 409 902

Markus Larsson, CFO Arise AB, +46 735 321 776

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 Mars 2023 kl. 15:00 CEST.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se
Om Arise
Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/