Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Arise förvärvar majoritet i finska bolaget Pohjan Voima

19:10 / 14 March 2023 Arise Press release

Arise AB (publ) ("Arise") har idag ingått avtal om ett strategiskt partnerskap med det finska bolaget Pohjan Voima Oy ("Pohjan Voima"), aktiva inom landbaserad vindkraft och solkraft. Arise förvärvar enligt avtalet en kontrollerande andel om 51% i bolaget samt tillhandahåller finansiering i syfte att fortsätta utvecklingen av Pohjan Voimas projektportfölj. Dessutom kommer Arise att tillhandahålla tjänster i syfte att stödja bolaget i förberedelserna för att realisera projektportföljen. Köpeskillingen för aktierna uppgår till ca EUR 12 miljoner vid tillträdet samt ytterligare köpeskilling upp till EUR 18 miljoner, att erläggas vid uppfyllelse av vissa milstolpar för projekten. Transaktionen förväntas slutföras under april 2023.

Pohjan Voima har utvecklat en väldiversifierad portfölj av landbaserade vindprojekt och solprojekt i Finland. Nuvarande portföljstorlek är ca 1,7 GW vilken inkluderar 1,0 GW vindprojekt där tillståndsprocess och miljöutredning pågår, samt 700 MW vind- och solprojekt i tidig tillståndsprocess. Bolaget arbetar även aktivt med att växa portföljen samt med att utvärdera möjligheter för batterilagring.

"Den här affären är ett viktigt steg i realiserandet av vår strategi att diversifiera vår verksamhet såväl avseende geografi som teknologi. Finland är en mycket attraktiv marknad och vi ser fram emot att utveckla och realisera det stora antalet högkvalitativa projekt tillsammans med våra nya partners på Pohjan Voima. Genomförandet av den här transaktionen innebär en väsentlig ökning av Arise utvecklingsportfölj där 600 MW av Pohjan Voimas portfölj klassificeras som projekt i sen fas, vilka vi siktar på att nå Ready-to-Build status med till 2025", säger Arise VD, Per-Erik Eriksson.

"Det här strategiska partnerskapet säkerställer finansiering till utvecklingen av våra projekt och möjliggör tillväxt för vår plattform. Dessutom får vi nu tillgång till Arise omfattande kompetens och resurser vilket blir av yttersta vikt i takt med att vi kommer närmare upphandling och realisering av projekten. Våra team passar väldigt bra ihop och vi ser fram emot att lära av varandra", menar Pohjan Voimas VD, Tomi Mäkipelto.

Pohjan Voima kommer även fortsättningsvis att ledas av bolagets grundare Tomi Mäkipelto och Juho Rönni, vilka också kvarstår som betydande aktieägare. Det finska försäkringsbolaget LokalTapiola investerade i Pohjan Voima under 2021 och kvarstår också som aktieägare i bolaget.

Arise är sedan tidigare aktiva i Finland genom sin förvaltningsaffär och har förvaltningsavtal avseende 219 MW vindkraft med BlackRock.

Med goda vindförutsättningar, flack topografi och gles befolkning är Finland ett av de mest gynnsamma länderna i Europa för ny landbaserad vindkraft. Under rekordåret 2022 ökade kapaciteten för vindkraft med 75% till en total kapacitet om 5,6 GW.

Halmstad, 14 Mars 2023

Arise AB (publ)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Erik Eriksson, VD Arise AB, +46 702 409 902

Denna information är sådan som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2023 kl. 19.10 CET.

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726. E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/