Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: December månads produktion 25,3 GWh

17:00 / 10 January 2023 Arise Press release

Svagare vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om 25,3 GWh, jämfört med månadens budget om 41,8 GWh.

Totalt producerade bolaget 292 GWh under fjolåret vilket är ca 15 % under budget om 343 GWh.

Bolaget kommer fortsättningsvis att publicera produktionen kvartalsvis.

Halmstad 10 januari 2023

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Erik Eriksson, VD, Arise AB, +46 702 409 902

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2023 kl. 17.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726. E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/