Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB

16:31 / 14 March 2022 Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556274-6726 Arise AB
Instrument SE0002095604 aktie
Innehavare Johan Claesson
 
Före transaktionen
Antal aktier 9 714 820
Antal rösträtter 9 714 820
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Konvertering
Datum 2022-03-11
Gränsvärde för antal aktier 25 %
Gränsvärde för rösträtter 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 12 264 758
 - direkt innehavda rösträtter 2 740 922
 - indirekt innehavda rösträtter 9 523 836
Andel
 - aktier 27,5648 %
 - direkt innehavda rösträtter 6,1602 %
 - indirekt innehavda rösträtter 21,4047 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 27,5649 % 12 264 758
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 27,5649 % 12 264 758
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Johan och Marianne Claesson AB
 - antal rösträtter 3 562
 - andel av rösträtter 0,008 %
 - bolag CA Plusinvest AB
 - antal rösträtter 9 520 274
 - andel av rösträtter 21,3966 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 12 264 758
 - andel av rösträtter 27,5648 %
 
Kommentar
Även tröskelvärde 20 % har överskridits för CA Plusinvest AB i kedjan av kontrollerande rösträtter.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/