Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Information rörande utestående konvertibler i Arise AB (publ)

16:15 / 22 February 2022 Arise Press release

Arise AB (publ) ("Arise") emitterade 2017 konvertibler med ISIN SE0009607088 ("Konvertiblerna").

Sista dag för handel i Konvertiblerna är den 24 februari 2022 och sista dag för anmälan om konvertering av konvertibler till aktier i Arise är den 28 februari 2022. Vid förvaltarregistrerat innehav gäller instruktioner från respektive förvaltare avseende sista dag för anmälan om konvertering.

Konvertibler, för vilka anmälan om konvertering ej har inkommit den 28 februari 2022, kommer att lösas in till nominellt belopp omkring den 31 mars 2022.

För fullständiga villkor rörande Konvertiblerna samt anmälningssedel för konvertering hänvisas till Arise hemsida https://www.arise.se/sv/foretradesemission-av-konvertibler-2017.

Halmstad 22 februari 2022

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, CFO, Arise AB, +46 702 448 916

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari kl. 16.15 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726. E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/