Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Miljötillstånd för projektet Kölvallen har vunnit laga kraft

11:30 / 26 August 2021 Arise Press release

Efter att tiden för att söka prövningsrätt har löpt ut har miljötillståndet för projekt Kölvallen vunnit laga kraft.

Miljötillståndet omfattar 43 turbinpositioner med en totalhöjd om 220 m, vilket med dagens turbinteknik motsvarar nästan 300 MW i kapacitet. Linjekoncession och anslutningskapacitet är sedan tidigare tillgängliga.

Nu vidtar arbete med att slutplanera och upphandla projektet vilket förväntas vara klart framåt årsskiftet varvid en försäljningsprocess kan inledas. Målet är att slutföra försäljningen av projektet under senare delen av kvartal 2 2022.

Projektet har utmärkta vindresurser och förutsättningarna för elanslutning är dessutom mycket goda. Sammantaget förväntas därför vinstpotentialen för Kölvallen vara betydligt högre än för Arise tidigare projekt. Dessutom är det Arise största projekt hittills.

"Det är mycket glädjande att miljötillståndet för Kölvallen äntligen har vunnit laga kraft. Det har varit en lång och utmanande process. Nu ser vi fram emot att realisera projektet och därmed fortsätta att bidra till den pågående omställningen av Sveriges kraftförsörjning", säger Per-Erik Eriksson, tf VD, Arise.

Halmstad 26 augusti 2021

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Erik Eriksson, tf VD, Arise AB +46 702 409 902

Linus Hägg, Finansdirektör, Arise AB, + 46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 11.30 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726. E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/