Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Arise genomför försäljningen av vindkraftparkerna Ranasjö- och Salsjöhöjden

21:45 / 5 July 2021 Arise Press release

Arise AB (publ) har idag genomfört försäljningen av vindkraftprojekten Ranasjö- och Salsjöhöjden, tillsammans totalt 242 MW, ("Projekten"), till The Renewables Infrastructure Group Limited ("TRIG") och fonder förvaltade InfraRed ("InfraRed"). Transaktionen genomfördes huvudsakligen till de villkor som kommunicerades den 26 maj 2021.

Avyttringen förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka SEK 135 miljoner under åren 2021 till 2024, varav cirka SEK 45 miljoner under tredje kvartalet 2021.

Arise kommer genom avtal ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta Projekten för TRIG och InfraReds räkning när de är driftsatta. Härigenom kommer Arise förvaltningsportfölj att öka till mer än 1 350 MW.
 

Halmstad den 5 juli 2021
ARISE AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
 

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2021 kl. 21:45 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se
Om Arise
Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/