Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Daniel Johansson slutar som VD för Arise

10:45 / 2 June 2021 Arise Press release

Daniel Johansson har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD för Arise. Daniel kommer att stå till bolagets förfogande under sex månader. Daniel Johansson har varit VD sedan januari 2016. Rekrytering av efterträdare påbörjas omedelbart för att hitta en ny VD som kan leda bolaget på sin fortsatta tillväxtresa.

Under Daniels ledarskap har Arise haft en strålande utveckling. Daniel har varit starkt bidragande till att föra bolaget till dess nuvarande starka ställning.

Joachim Gahm, Styrelsens ordförande, Arise AB:

"Daniel har under sina dryga fem år på Arise framgångsrikt utvecklat bolaget finansiellt och affärsmässigt. Bolagets projektportfölj har utökats och affärsaktiviteterna har intensifierats. Jag vill tacka Daniel för hans avgörande insatser för att vända bolagets utveckling. Tack vare Daniel har vi lyft företaget till en ny nivå".

Daniel Johansson, VD, Arise AB:

"Jag är mycket nöjd med vad vi tillsammans har åstadkommit under min tid som VD. Det har varit ett privilegium att få leda och utveckla verksamheten. Personalen är bolagets största tillgång och jag vill särskilt tacka dem för deras insatser. Arise är nu väl positionerat för att kunna växa i linje med tillväxtplanen mot 2025. Tillsammans har vi tagit bolaget till en ledande position inom förnybar energi".

Halmstad 2 juni 2021

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Gahm, Styrelsens ordförande, Arise AB +46 708 752 755

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021 kl. 10.45 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726. E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/