Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Delårsrapport 1 januari-31 mars 2021

08:00 / 5 May 2021 Arise Press release

Första KVARTALET (1 Januari-31 Mars 2021)
  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 47 (50) mkr.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23 (26) mkr.
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7 (7) mkr.
  • Jämförbart resultat före skatt och rapporterat resultat före skatt uppgick till 4 (-7) mkr respektive -4 (-7) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -4 (-7) mkr motsvarande -0,12 (-0,21) kr per aktie.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 15 (10) mkr.
  • Production (tidigare Egen vindkraftdrift) genererade 82 (124) GWh grön el. Minskningen beror på svagare vindar än föregående år.
  • Den genomsnittliga intäkten för Production uppgick till 463 (314) SEK/MWh, fördelat på el 450 (236) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 13 (78) SEK/MWh.
  • I mars 2021 presenterade Arise en ny tillväxtplan med sikte på 2025. I planen ingår internationell expansion och en satsning på storskaliga solkraftprojekt i bland annat Polen och Storbritannien. Vidare kommer Arise erbjuda finansiella partners att investera i plattformar för grön elproduktion. Detta maximerar Arise finansiella utväxling av projektportföljen både genom högre utvecklingsvinster och genom förvaltningsintäkter. Arise kommer att behålla minoritetsandelar i dessa plattformar men skapar samtidigt flexibilitet att såväl sälja hela projekt som att själva finansiera hela projekt. Vårt befintliga innehav av grön elproduktion utgör en värdefull hävstång in i denna tillväxtplan.
  • Från och med 1 januari 2021 redovisas tre segment - Development, Production och Solutions. Inom Development (tidigare del av Utveckling & förvaltning) rapporteras bolagets utvecklings- och entreprenadverksamhet, inom Production (tidigare Egen vindkraftdrift) rapporteras bolagets gröna elproduktion och inom Solutions (tidigare del av Utveckling & förvaltning) samlas bolagets tjänsteerbjudande såsom byggprojektledning, förvaltning och annan tjänsteförsäljning.

Halmstad den 5 maj 2021
ARISE AB (publ)                                                                                            

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 08.00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se
Om Arise
Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/