Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Arise säljer vindkraftparkerna Ranasjö- och Salsjöhöjden

21:00 / 26 May 2021 Arise Press release

Arise AB (publ) ("Arise") har idag ingått avtal med The Renewables Infrastructure Group Limited ("TRIG") och fonder förvaltade InfraRed ("InfraRed"), om avyttring av vindkraftprojekten Ranasjö- och Salsjöhöjden, tillsammans totalt 242 MW, ("Projekten"). Transaktionen förväntas slutföras i slutet av juni 2021, med förbehåll för att vissa villkor har uppfyllts, inkl. ingående av slutliga avtal för byggnation av Projekten.

Vid tillträdet kommer Arise erhålla en fast köpeskilling om EUR 8,5 miljoner. Därtill förväntar sig Arise erhålla en rörlig köpeskilling om EUR 11,6 miljoner när Projekten är färdigställda. Avyttringen förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka SEK 140 miljoner under åren 2021 till 2024, varav cirka SEK 45 miljoner under andra kvartalet 2021. Den rörliga delen av köpeskillingen och förväntade vinsten kan variera uppåt och nedåt beroende på hur Projekten fortlöper i förhållande till plan och budget.

Transaktionen sker genom att aktierna i Krange Vind AB (vilket innehar projekträttigheterna) överlåts. Arise kommer förvärva aktierna i Krange Vind AB från Nordanvind Vindkraft AB under ett befintligt optionsavtal. Arise och Nordanvind Vindkraft AB, vilket påbörjade utvecklingen av Projekten, har framgångsrikt samarbetat de senaste tre åren för att realisera Projekten.

Arise kommer genom avtal ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta Projekten för TRIG och InfraReds räkning när de är driftsatta. Härigenom kommer Arise förvaltningsportfölj att öka till mer än 1 350 MW.

Siemens Gamesa kommer att leverera 39 turbiner med en nominell kapacitet om 6,2 MW vardera Byggnation av Projekten förväntas starta i under tredje kvartalet och slutföras under första halvan av 2024.

Daniel Johansson, VD, Arise AB:

"Vi är väldigt glada att offentliggöra ytterligare en affär med TRIG och InfraRed efter den framgångsrika försäljningen av vindkraftparken Jädraås under 2019. Även om Salsjöprojektet visat sig vara utmanande bevisar vi genom affären vår förmåga att utveckla projekt också under tuffa förhållanden. Jämförelsevis har vår återstående portfölj av vindkraftprojekt betydligt större vinstpotential, vilket innebär att vi ser stora ekonomiska möjligheter framöver".

Halmstad den 26 maj 2021
ARISE AB (publ)

                                                                                            

För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021 kl. 21:00 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

 

Om Arise
Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.
Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/