Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB

14:28 / 1 February 2021 Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556274-6726 Arise AB
Instrument SE0002095604 aktie
Innehavare Johan Claesson
 
Före transaktionen
Antal aktier 9 711 258
Antal rösträtter 26,6077
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2021-01-29
Gränsvärde för antal aktier 20 %
Gränsvärde för rösträtter 20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 9 711 258
 - direkt innehavda rösträtter 2 296 000
 - indirekt innehavda rösträtter 9 711 258
Andel
 - aktier 26,18 %
 - direkt innehavda rösträtter 6,1896 %
 - indirekt innehavda rösträtter 19,9903 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 26,1799 % 9 711 258
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 26,1799 % 9 711 258
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag CA Plusinvest AB
 - antal rösträtter 7 415 258
 - andel av rösträtter 19,9903 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 9 711 258
 - andel av rösträtter 26,18 %
 
Kommentar
Flaggningen avser att dotterföretaget CA Plusinvest AB underskridit flaggningsgräns, men koncernen har inte passerat någon flaggningsgräns. Att dotterföretaget passerat flaggningsgräns beror på ökat antal aktier och röster i Arise AB med anledning av konvertering av konvertibler.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/