Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB påkallar förtida inlösen av säkerställda obligationer som förfaller 2021

11:35 / 18 September 2020 Arise Press release

Arise AB (publ), ("Arise"), lämnar meddelande om förtida inlösen av dess utestående seniora säkerställda gröna obligationer 2018/2021 med ISIN SE0010920900 ("Obligationerna"), enligt villkoren för Obligationerna. Datum för inlösen är den 14 oktober 2020. Lösenbeloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen, kommer att betalas till varje person som vid avstämningsdagens slut den 7 oktober 2020 är registrerad som innehavare i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden.

En oåterkallelig underrättelse om förtida inlösen skickas den 18 september 2020 till alla direkt-registrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear per den 17 september 2020.

I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Arise värdepapper.

Halmstad den 18 september 2020

ARISE AB (publ)       
                                                                                         

För ytterligare information, vänligen kontakta
Linus Hägg, Finansdirektör, Arise AB, +46 702 448 916
 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 september 2020 kl. 11:35 CET.För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se
 
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726, E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/