Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Arise tecknar nytt fullserviceavtal med WP Green Service GmbH för tre av sina vindkraftparker

15:25 / 16 September 2020 Arise Press release

Arise har tecknat ett 5-årigt fullserviceavtal med WP Green Service GmbH för sina tre GE vindkraftparker, totalt 21 turbiner, ("Avtalet"). Avtalet träder ikraft den 1 januari 2021.

Avtalet innebär att WP Green Service GmbH tar fullt ansvar för samtliga komponenter samtidigt som de löpande kostnaderna sänks och en fortsatt hög tillgänglighet garanteras.

"Vi är mycket nöjda med att samarbeta med WP Green Service för service av våra GE vindkraftparker. Tillsammans med den nyligen kommunicerade livstidsförlängningen och den planerade refinansieringen senare i höst är serviceavtalet en viktig pusselbit för att uppnå långsiktig lönsamhet i våra egna parker. Vi kommer härigenom ha skaffat oss ett mycket gott slagläge", säger VD Daniel Johansson. 

"Vi är glada att Arise tar stöd i vår omfattande servicekompetens och att vi får förtroende i Sverige. Med dedikerade teams på site och till våra tekniska kontrollsystem, kommer vi till fullo att leva upp till de förväntningar som ställs på oss", säger Manuel Lasse, Managing Director på WPGS GmbH, ett konsortium av bolagen WP Group and Green Wind Group.  

Halmstad den 16 september 2020

ARISE AB (publ)                                                                                                

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD, Arise AB, +46 702 244 133

Per-Erik Eriksson, Operativ chef, Arise AB, +46 702 409 902

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 september 2020 kl. 15.25 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/