Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB

21:22 / 28 April 2020 Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556274-6726 Arise AB
Instrument SE0002095604 Akite
Innehavare Briban Invest Aktiebolag
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 357 917
Antal rösträtter 3 357 917
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Konvertering
Datum 2020-04-28
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 707 917
 - direkt innehavda rösträtter 3 707 917
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,98 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,98 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,98 % 3 707 917
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,98 % 3 707 917
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 3 707 917
 - andel av rösträtter 10,98 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Axel Barchan
 - telefon 0709287240
 - mejl axel@briban.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/