Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Arise återköper obligationer

17:30 / 12 March 2020 Arise Press release

Arise meddelar idag att bolaget har återköpt obligationer till ett nominellt belopp om SEK 68 000 000. Återköpet gäller bolagets säkerställda obligationer med ett utestående nominellt belopp om SEK 650 000 000 (ISIN: SE0010920900). Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 4,5 % och förfaller i mars 2021. Återköpspriset för obligationerna motsvarar 98,5 procent av obligationernas nominella belopp, dvs. SEK 66 980 000.

Syftet med återköpet av obligationerna är att minska bruttoskulden och förbättra Arise räntenetto. Återköpet har möjliggjorts av bolagets starka kassaposition. Efter återköpet uppgår Arise innehav av ovan nämnda obligationer till ett nominellt belopp om SEK 68 000 000.

Halmstad den 12 mars 2020

ARISE AB (publ)                                                                                                

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 17.30  CET.

 För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/