Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB

10:27 / 4 February 2020 Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556274-6726 Arise AB
Instrument SE0002095604 Ordinary shares
Innehavare Briban Invest AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 357 912
Antal rösträtter 3 357 912
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2020-01-31
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 357 912
 - direkt innehavda rösträtter 3 357 912
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 9,94088 %
 - direkt innehavda rösträtter 9,94088 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,94088 % 3 357 912
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 9,94088 % 3 357 912
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 3 357 912
 - andel av rösträtter 9,94088 %
 
Kommentar
Antalet aktier i innehavet är oförändrat, men antalet aktier i Arise har ökat p g a konvertering av konvertibel, varför innehavet går under 10%
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/