Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB

20:26 / 9 October 2020 Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556274-6726 Arise AB
Instrument SE0002095604 Common Shares
Innehavare AltoCumulus SA
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 331 943
Antal rösträtter 2 331 943
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-10-06
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 707 237
 - direkt innehavda rösträtter 3 707 237
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,15739 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,15739 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,15739 % 3 707 237
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,15739 % 3 707 237
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Madeleine Gustafsson
 - telefon 0727426159
 - mejl madeleine.gustafsson@altocumulus.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/