Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Arise AB

18:29 / 21 May 2019 Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556274-6726 Arise AB
Instrument SE0002095604 aktie
Innehavare Johan Claesson
 
Före transaktionen
Antal aktier 6 881 539
Antal rösträtter 6 881 539
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2019-05-17
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 6 881 539
 - direkt innehavda rösträtter 2 481 626
 - indirekt innehavda rösträtter 4 399 913
Andel
 - aktier 20,514 %
 - direkt innehavda rösträtter 7,3978 %
 - indirekt innehavda rösträtter 13,1162 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 20,514 % 6 881 539
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 20,514 % 6 881 539
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 6 881 539
 - andel av rösträtter 20,514 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Elisabeth Grahn
 - telefon 0480-574 52
 - mejl elisabeth.grahn@cafastigheter.se
 
Kommentar
En koncernintern transaktion har ägt rum. Johan C har övertagit Carltons aktier. Johan C passerar 5 % och Carlton underskrider 5 %. Totalt sett ingen förändring.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/