Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Mars månads produktion 70,2 GWh

12:45 / 5 April 2019 Arise Press release

Bättre vindar än normalt under mars månad resulterade i en elproduktion om 70,2 GWh, jämfört med månadens budget om 59,0 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 38,8 GWh egen produktion och 31,4 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 31,1 GWh respektive 27,9 GWh.

Från och med april månad kommer samägd produktion ej finnas med i produktionssiffrorna, p.g.a. genomförd avyttring av Arise ägarandel i Jädraås i slutet av mars.

Halmstad den 5 april 2019

ARISE AB (publ)                                                                                                

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2019 kl. 12.45 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/