Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Ändring av antalet aktier och röster i Arise AB (publ)

09:30 / 29 March 2019 Arise Press release

Under mars månad har antalet aktier och röster i Arise AB (publ) ökat med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner utgivna inom ramen för ett incitamentsprogram. Per den 29 mars 2019 uppgår antalet aktier och röster i Arise AB (publ) till 33 545 570.

Halmstad den 29 mars 2019

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Arise AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 09.30 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/