Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2018

08:00 / 15 February 2019 Arise Press release

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2018)
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 90 (60) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 46 (40) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (7) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 30 (31) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 28 (22) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 5 (6) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 (5) mkr, motsvarande 0,07 (0,14) kr per aktie.
 • Produktionen minskade till 168 (202) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 85 (108) GWh och Samägd vindkraftdrift 83 (94) GWh. Minskningen beror på svagare vindar än normalt.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 437 (403) SEK/MWh, fördelat på el 317 (280) SEK/MWh och elcertifikat 120 (122) SEK/MWh.
Årets 12 månader (1 januari - 31 december 2018)
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 343 (257) mkr.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 191 (131) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (7) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 114 (96) mkr.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 118 (-99) mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 28 (-178) mkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 21 (-180) mkr, motsvarande 0,64 (-5,39) kr per aktie.
 • Produktionen minskade till 547 (635) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 295 (348) GWh och Samägd vindkraftdrift 252 (287) GWh. Minskningen beror på svagare vindar än normalt.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 512 (380) SEK/MWh, fördelat på el 344 (272) SEK/MWh och elcertifikat 169 (109) SEK/MWh.

Halmstad den 15 februari 2019
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 08.00 CET. 

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/