Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

08:00 / 8 November 2019 Arise Press release

Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2019)
 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 58 (150) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar exkl. intressebolag (Justerat EBITDA), uppgick till 22 (90) mkr och inkl. intressebolag (EBITDA) till 21 (90) mkr.
 • Rörelseresultat exkl. intressebolag (Justerat EBIT) uppgick till 3 (72) mkr och inkl. intressebolag (EBIT) till 2 (72) mkr.
 • Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick till -15 (53) mkr och inkl. intressebolag (EBT) till -16 (53) mkr.
 • Resultat efter skatt exkl. intressebolag (Justerat resultat efter skatt) uppgick till -15 (46) mkr och inkl. intressebolag till -16 (46) mkr motsvarande -0,48 (1,38) kr per aktie före och efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -4 (40) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 69 (68) GWh.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 419 (575) SEK/MWh, fördelat på el 322 (367) SEK/MWh och elcertifikat 97 (209) SEK/MWh.
Första nio månaderna (1 januari - 30 september 2019)
 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 206 (253) mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar exkl. intressebolag (Justerat EBITDA), uppgick till 71 (144) mkr och inkl. intressebolag (EBITDA) till -202 (144) mkr.
 • Rörelseresultat exkl. intressebolag (Justerat EBIT) uppgick till 14 (90) mkr och inkl. intressebolag (EBIT) till -259 (90) mkr.
 • Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick till -48 (24) mkr och inkl. intressebolag (EBT) till -341 (24) mkr.
 • Resultat efter skatt exkl. intressebolag (Justerat resultat efter skatt) uppgick till -45 (19) mkr och inkl. intressebolag till -333 (19) mkr motsvarande -9,96 (0,57) kr per aktie före utspädning och -9,92 (0,57) kr per aktie efter utspädning.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 131 (84) mkr och det totala kassaflödet till 118 (-94) mkr inkl. likvid från försäljning av intressebolag om 193 (0) mkr och amortering av lån om -146 (-929) mkr.
 • Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 245 (210) GWh. Produktion från Samägd vindkraftdrift upphörde i samband med försäljningen av Sirocco.
 • Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 435 (543) SEK/MWh, fördelat på el 337 (355) SEK/MWh och elcertifikat 98 (188) SEK/MWh.
 • Försäljning av bolagets andel i intressebolaget Sirocco genomfördes.

 
Halmstad den 8 november 2019
ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08.00 CET.

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/