Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise avyttrar Bröcklingeberget vindkraftpark om ca 45 MW till en fond förvaltad av re:cap global investors

12:20 / 21 September 2018 Arise Press release

Arise har ingått avtal med en fond förvaltad av re:cap global investors, en schweizisk kapitalförvaltare, om avyttring av projektet Bröcklingeberget ("Projektet"). Arise har utfört utveckling, design och upphandling av Projektet, inklusive att hitta en investerare. Arise förväntar sig att försäljningen kommer att ha en positiv resultateffekt om totalt cirka 70 MSEK under åren 2018 och 2019. Slutresultatet i form av vinst och kassaflöde beror på hur konstruktionen av Projektet avlöper mot plan och budget. Transaktionen innehåller en mekanism för en produktionsbaserad köpeskillingsjustering.

Arise kommer att ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta projektet för re:cap global investors räkning när vindkraftparken är driftsatt, genom ett förvaltningsavtal.

Siemens ska leverera 11 turbiner av modell DD 142, 4,1 MW. Byggnationen av Projektet startar omedelbart och vindkraftparken förväntas tas i drift i slutet av 2019.

"Vi är mycket nöjda med att vår nya kund, re:cap global investors, vill göra denna transaktion med oss. Affären ligger helt i linje med vår strategi att skapa värde genom utveckling, byggnation och förvaltning av vindkraft. Vi ser fram emot att utforska fler möjligheter med re:cap global investors i framtiden och är mycket glada över förtroendet att bygga och förvalta deras första investering i Sverige", säger Daniel Johansson, VD för Arise.

Om re:cap global investors:

Re:cap global investors förvärvade Projektet för Wind Infrastructure I, en sub-fond till Luxembourg special fund FP Lux Investments. Inklusive denna transaktion, uppgår den totala portföljen till över 300 MW. Detta gör den till en av de största fonderna i Europa för landbaserad vindkraft. Fonden har designats exklusivt för institutionella investerare och investerar direkt i landbaserad vindkraft i europeiska länder såsom Tyskland, Finland och nu också Sverige. Detta gör fonden extra intressant för investerare med lågriskprofil.

Halmstad den 21 september 2018

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018 kl. 12.20 CET.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/