Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Maj månads produktion 29,7 GWh

14:30 / 11 June 2018 Arise Press release

Svagare vindar än normalt under maj månad resulterade i en elproduktion om 29,7 GWh, jämfört med månadens budget om 43,7 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 15,3 GWh egen produktion och 14,4 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 24,7 GWh respektive 19,0 GWh.

Halmstad den 11 juni 2018

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2018 kl. 14.30 CET.

Med anledning av nya dataskyddsförordningen och hanteringen av personuppgifter, har vi uppdaterat vår integritetspolicy som finns tillgänglig på vår hemsida www.arise.se/sv/Integritetspolicy. Om du inte längre önskar ha våra pressmeddelanden och nyheter vänligen kontakta oss via info@arise.se

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/