Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Arise AB (publ) ingår optionsavtal om rätt att förvärva Krange Vind AB

14:00 / 15 June 2018 Arise Press release

Arise AB (publ) har idag tecknat ett optionsavtal med NordanVind AB om rätten att förvärva samtliga aktier i Krange Vind AB, vilket innehar rättigheterna till vindkraftprojekten Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden ("Projekten").

Miljötillstånden för Projekten har vunnit lagakraft och elanslutningar är under projektering, inklusive ansökan om elnätskoncession. Arise kommer att ansvara för och bekosta den fortsatta utvecklingen av Projekten i syfte att sälja dem vidare till köpare när de är byggfärdiga. Köpeskilling utgår först för det fall Arise utnyttjar rätten att förvärva Projekten.

Projekten är belägna i Sollefteå kommun. Projektens sammanlagda installerade effekt bedöms kunna uppgå till ca 180 MW. Siktet är inställt på att inleda en försäljningsprocess för vindkraftparkerna mot slutet av 2019.

Att säkerställa rätten att förvärva Projekten följer Arise strategi att förvärva och utveckla attraktiva vindkraftprojekt för vidareförsäljning till externa investerare.

"Vi är glada över att kunna ingå detta samarbete med NordanVind AB. Under ledning av Hans-Erik Flodin, VD för NordanVind, har Ranasjöhöjden och Saljsöhöjden utvecklats till lovande projekt. Vi är därför mycket nöjda över att ha säkrat rättigheterna till dessa. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att realisera dessa projekt", säger Daniel Johansson, VD, Arise.

Halmstad den 15 juni 2018

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Linus Hägg, CFO, Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018 kl. 14.00 CET.

Med anledning av nya dataskyddsförordningen och hanteringen av personuppgifter, har vi uppdaterat vår integritetspolicy som finns tillgänglig på vår hemsida www.arise.se/sv/Integritetspolicy. Om du inte längre önskar ha våra pressmeddelanden och nyheter vänligen kontakta oss via info@arise.se

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/