Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

VD:s presentation från årsstämman finns nu tillgänglig

11:00 / 3 May 2018 Arise Press release

På vår hemsida www.arise.se återfinns VD:s presentation från dagens årsstämma.
   
  
Halmstad den 3 maj 2018
ARISE AB (publ)
   
  
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
   
   
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmakrnaden Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018 kl.11.00 CET.
   
  

Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/