Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Mars månads produktion 39,3 GWh

14:15 / 9 April 2018 Arise Press release

Svagare vindar än normalt under mars månad resulterade i en elproduktion om 39,3 GWh, jämfört med månadens budget om 63,0 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 24,1 GWh egen produktion och 15,2 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 33,6 GWh respektive 29,4 GWh.

Halmstad den 9 april 2018

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2018 kl. 14.15 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/