Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig

17:00 / 5 April 2018 Arise Press release

Arise AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.arise.se.

Den skickas ut per post till aktieägare som har anmält till bolaget att de önskar erhålla den. Den som önskar ett tryckt exemplar är välkommen att beställa via formulär på hemsidan alternativt via mail info@arise.seeller på telefon 010-450 71 22.
  
Halmstad den 5 april 2018
ARISE AB (publ)
   
För ytterligare information, vänligen kontakta
Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133
Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916
    
Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 17.00 CET.
   
Om Arise
Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726
E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/