Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise bokslutskommuniké för 2017

11:00 / 7 February 2018 Arise Press release

Arise AB:s bokslutskommuniké för 2017 offentliggörs fredagen den 16 februari 2018 omkring klockan 08.00. Samma dag klockan 11.00 hålls en telefonkonferens med Daniel Johansson, VD och Linus Hägg, Finansdirektör, som presenterar rapporten för aktiemarknad och media. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen nås på telefonnummer:

Sverige:                                          010 884 80 16 

UK:                                                 020 3936 2999

Övriga länder:                                + 44 20 3936 2999

Lösenord:                                       09 47 89

En presentation kommer att hållas under telefonkonferensen. För att få tillgång till denna gå in på länk http://www.investis-live.com/arise/5a300c0eaaf86310002368ae/vdvv

Efter konferensen kommer också en inspelad version att finnas på denna länk.

Halmstad den 7 februari 2018

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Bibbi Franzén, Informationschef, +46 706 79 79 27

E-mail: bibbi.franzen@arise.se

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2018 kl. 11.00 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/