Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Flaggningsmeddelande i Arise AB

14:33 / 9 October 2018 Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556274-6726 Arise AB
Instrument SE0002095604 aktie
Innehavare Johan Claesson
 
Före transaktionen
Antal aktier 51 501 345
Antal rösträtter 51 501 345
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-10-09
Gränsvärde för antal aktier 20 %
Gränsvärde för rösträtter 20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 6 686 411
 - direkt innehavda rösträtter 198 490
 - indirekt innehavda rösträtter 6 487 921
Andel
 - aktier 20,0024 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,5938 %
 - indirekt innehavda rösträtter 19,4086 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 20,0024 % 6 686 411
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 20,0024 % 6 686 411
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag CA Fastigheter AB
 - antal rösträtter 4 105 876
 - andel av rösträtter 12,282 %
 - bolag Carton Telecom Inc
 - antal rösträtter 2 228 136
 - andel av rösträtter 6,665 %
 - bolag Fastighets AB Bremia
 - antal rösträtter 153 909
 - andel av rösträtter 0,46 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 6 686 411
 - andel av rösträtter 20,0024 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Eva Olsson
 - telefon 072 565 00 94
 - mejl eva.olsson@cafastigheter.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/