Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

December månads produktion 71,1 GWh

11:45 / 9 January 2018 Arise Press release

Bättre vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om 71,1 GWh, jämfört med månadens budget om 63,2 GWh.

Månadens produktion fördelade sig på 37,3 GWh egen produktion och 33,8 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 35,0 GWh respektive 28,2 GWh.
Totalt producerade bolaget 635 GWh under fjolåret vilket är ca 1 % över budget. Produktionen fördelade sig på 348 GWh egen samt 287 GWh samägd produktion.

Halmstad den 9 januari 2018

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2018 kl. 11.45 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/