Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

November månads produktion 51,0 GWh

Svagare vindar än normalt under november månad resulterade i en elproduktion om 51,0 GWh, jämfört med månadens budget om 58,9 GWh.
Månadens p...

17:05 / 6 Dec Arise Press release

Oktober månads produktion 68,1 GWh

Bättre vindar än normalt under oktober månad resulterade i en elproduktion om 68,1 GWh, jämfört med månadens budget om 57,6 GWh.
Månadens pro...

14:00 / 7 Nov Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Flaggningsmeddelande i Arise AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

14:33 / 9 Oct Arise Press release

Arise bjuder in till kapitalmarknadsdag

Arise kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 9 november 2018.
Dagen kommer att inledas med att Arise VD och CFO presenterar bolagets Q3-rap...

16:30 / 8 Oct Arise Press release

September månads produktion 67,4 GWh

Bättre vindar än normalt under september månad resulterade i en elproduktion om 67,4 GWh, jämfört med månadens budget om 52,8 GWh.
Månadens p...

14:30 / 5 Oct Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Flaggningsmeddelande i Arise AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:17 / 2 Oct Arise Press release

Augusti månads produktion 39,3 GWh

Normala vindar under augusti månad resulterade i en elproduktion om 39,3 GWh, jämfört med månadens budget om 38,9 GWh.
Månadens produktion fördel...

10:45 / 10 Sep Arise Press release

Juli månads produktion 21,4 GWh

Svagare vindar än normalt under juli månad resulterade i en elproduktion om 21,4 GWh, jämfört med månadens budget om 38,2 GWh.
Månadens produ...

15:45 / 8 Aug Arise Press release

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

Andra kvartalet (1 april - 30 juni 2018)
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 48 (111) mkr.
Rörelseresultatet före avskriv...

08:00 / 18 Jul Arise Press release

Juni månads produktion 42,1 GWh

Bättre vindar än normalt under juni månad resulterade i en elproduktion om 42,1 GWh, jämfört med månadens budget om 38,2 GWh.
Månadens produk...

16:30 / 5 Jul Arise Press release

Maj månads produktion 29,7 GWh

Svagare vindar än normalt under maj månad resulterade i en elproduktion om 29,7 GWh, jämfört med månadens budget om 43,7 GWh.
Månadens produk...

14:30 / 11 Jun Arise Press release

Arise offentliggör obligationsprospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER ANNAN JURI...

10:00 / 5 Jun Arise Press release

April månads produktion 46,5 GWh

Något svagare vindar än normalt under april månad resulterade i en elproduktion om 46,5 GWh, jämfört med månadens budget om 47,7 GWh.
Månaden...

10:10 / 9 May Arise Press release

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2018

Första kvartalet i sammandrag
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 55 (44) mkr.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBIT...

08:00 / 3 May Arise Press release

Mars månads produktion 39,3 GWh

Svagare vindar än normalt under mars månad resulterade i en elproduktion om 39,3 GWh, jämfört med månadens budget om 63,0 GWh.
Månadens produ...

14:15 / 9 Apr Arise Press release

Årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig

Arise AB:s årsredovisning för verksamhetsåret 2017 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.arise.se.
Den skickas ut per post till aktieägare so...

17:00 / 5 Apr Arise Press release

Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i Arise AB (publ) ("Arise") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 11.00 på Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, 302 4...

08:30 / 3 Apr Arise Press release

Flaggningsmeddelande i Arise AB

Flaggningsmeddelande i Arise AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:44 / 21 Mar Arise Press release

Februari månads produktion 40,3 GWh

Svagare vindar än normalt under februari månad resulterade i en elproduktion om 40,3 GWh, jämfört med månadens budget om 56,2 GWh.
Månadens p...

16:45 / 6 Mar Arise Press release

Januari månads produktion 52,7 GWh

Svagare vindar än normalt under januari månad resulterade i en elproduktion om 52,7 GWh, jämfört med månadens budget om 70,1 GWh.
Månadens pr...

12:30 / 9 Feb Arise Press release

December månads produktion 71,1 GWh

Bättre vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om 71,1 GWh, jämfört med månadens budget om 63,2 GWh.
Månadens pr...

11:45 / 9 Jan Arise Press release