Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Arise

Arise

Januari månads produktion 69,9 GWh

14:30 / 10 February 2017 Arise Press release

Normala vindar under januari månad resulterade i en elproduktion om 69,9 GWh, jämfört med månadens budget om 70,1 GWh.
Månadens produktion fördelade sig på 28,9 GWh egen produktion och 41,0 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 36,0 GWh respektive 34,1 GWh.

Efter noggrann analys av produktionens fördelning över året, har Arise valt att uppdatera budgetens månadsfördelning för de helägda parkerna. Årsbudgeten är oförändrad.

Halmstad den 10 februari 2017

ARISE AB (publ)                                                                                                 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133

Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 14.30 CET.

Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.        

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726

E-mail: info@arise.se,www.arise.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/